Condițiile de protecție a datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

 POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Din acest motiv ne îndeplinim toate obligațiile în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor (numit în continuare „GDPR“) și cu Legea nr. 18/2018 Col. de legi privind protecția datelor cu caracter personal, cu completări și modificări ulterioare (numită în continuare „Lege“).

Pe această cale vă informăm cu privire la modalitatea și condițiile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile dvs. aferente. Prelucrăm datele cu caracter personal în domeniile specificate mai jos, pentru informații suplimentare faceți click pe domeniul care vă interesează. După deschidere aflați informații privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal, baza juridică, perioadele de arhivare, beneficiari și alte informații privind prelucrarea datelor dvs. personale.

După deschiderea domeniului respectiv mai puteți afla cine este operatorul datelor dvs. personale în cazurile concrete ale prelucrării datelor cu caracter personal, acesta putând fi:

 

1.societatea Premier Sport Tour, s. r. o., cu sediul Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, Nr. de identif. comercială: 46 219 455, e-mail: info@futbaltour.sk, nr. tel.: 0911 575 774 (numită în continuare „Premier Sport Tour“) sau

 

 1. societatea HOCKEY TOUR s. r. o., cu sediul Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava – cartierul Nové Mesto, Nr. de identif. comercială: 51 244 004, e-mail: info@hokejtour.sk, t.č.: 0911 575 774 (numită în continuare „HOCKEY TOUR“) sau

 

 1. ambele societăți ca operatori comuni care și-au stabilit ca obiectiv comun prelucrarea datelor cu caracter personal și au convenit că toate obligațiile și angajamentele, de orice natură, cu privire la protecția datelor cu caracter personal în cadrul GDPR vor fi îndeplinite pentru aceste domenii exclusiv de societatea HOCKEY TOUR. Din acest motiv, atunci când este specificat că datele personale sunt prelucrate de operatori comuni, este necesar întotdeauna să contactați societatea HOCKEY TOUR.

 

Dacă în orice domeniu perioada de arhivare a datelor cu caracter personal este determinată în ani, aceasta va începe la 1 ianuarie a anului calendaristic care urmează după anul în care am început să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

 

DREPTURILE DVS. CONFORM GDPR

 

Ca persoană vizată aveți, conform GDPR, mai multe drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția pe această cale, în fiecare domeniu de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal oferindu-vi-se drepturi concrete:

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul să ne solicitați o confirmare că prelucrăm datele cu caracter personal care vă privesc și, dacă da, aveți dreptul de a obține acces la aceste date cu caracter personal, precum și dreptul la informații de bază privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

 

Dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea neîntârziată a datelor dvs. cu caracter personal incorecte, precum și dreptul de completare a datelor cu caracter personal incomplete.

 

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita ștergerea neîntârziată a datelor dvs. cu caracter personal doar în cazul în care:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost obținute sau prelucrate altfel;
 • revocați consimțământul pe baza căruia este efectuată prelucrarea, și dacă nu există altă bază juridică pentru prelucrare;
 • obiectați față de prelucrare și nu prevalează niciun motiv justificat pentru prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se îndeplini obligația legală în temeiul dreptului Uniunii Europene sau dreptul statului membru căruia ne supunem;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale în temeiul art. 8 alin. 1 GDPR.

În acest scop, ne puteți contacta oricând iar noi vom evalua dacă în cazul dvs. nu există excepții în care nu este necesară ștergerea datelor cu caracter personal, deși este îndeplinită una din condițiile de mai sus (de ex. sunt necesare pentru punerea în aplicare a revendicărilor juridice).

 

Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal

Aveți dreptul să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (adică să arhivăm datele dvs., însă să nu le prelucrăm) dacă:

 • ați contestat acuratețea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea folosirii acestora;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul prelucrării, însă aveți nevoie dvs. de ele pentru dovedirea, aplicarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • vă opuneți prelucrării.

În acest scop, ne puteți contacta în orice moment, iar noi vom evalua dacă în cazul dvs. nu există excepții în care datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și în alt mod, nu doar prin stocare.

 

       Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă prelucrarea este necesară pentru interesele legitime pe care le urmărim noi sau o terță parte, cu excepția cazurilor în care asupra acestor interese prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei dvs. care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special dacă persoana vizată este un copil. Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal numai dacă demonstrăm existența motivelor justificate de prelucrare care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților sau motive pentru stabilirea, aplicarea sau apărarea revendicărilor legale. Împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing aveți dreptul să vă opuneți oricând (!).

 

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se efectuează prin mijloace automatizate, cu acordul dvs. sau în scopul executării contractului, aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi citit automat și aveți dreptul să transferați aceste date altei persoane (operator), cu condiția ca acest lucru să fie posibil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul de revocare a consimțământului cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Nu în ultimul rând, aveți dreptul de a revoca oricând acordul dvs. cu prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă l-ați furnizat, trimițând cererea de revocare la datele de contact ale operatorului. Revocarea consimțământului nu influențează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, bazată pe consimțământ, înainte de revocarea acestuia.

 

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

Pe această cale vă mai informăm că, dacă considerați că au fost încălcate drepturile persoanelor fizice la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau că a fost încălcat regulamentul GDPR, puteți depune o petiție pentru inițierea unei proceduri de protecție a datelor cu caracter personal, la Oficiul pentru Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (modelul petiției este publicat pe site-ul oficial al Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Romania www.dataprotection.ro

 

Pagina Web

 

 1. Scopul și temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

DOMENIU  

Operator

SCOP TEMEI LEGAL  

PERIOADA DE STOCARE

Formularul „Formular de contact“  

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Soluționarea cererii și/sau răspunsul la întrebarea persoanei vizate, eventual unei terțe persoane care a completat și trimis formularul de contact art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului  

Pe perioada soluționării cererii și/sau răspunsului la întrebare

Formularul „Formular de rezervare fără caracter obligatoriu“ pentru biletele de intrare  

Premier Sport Tour

Relații precontractuale cu potențialul client, consultare la selectarea produsului (meciului), verificarea disponibilității și a altor condiții art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului  

Pe perioada comunicării cu potențialul client

Formularul „Formular de rezervare fără caracter obligatoriu“ pentru excursii  

HOCKEY TOUR

Relații precontractuale cu potențialul client, consultare la selectarea produsului (meciului), verificarea disponibilității și a altor condiții art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului  

Pe perioada comunicării cu potențialul client

Comanda fără caracter obligatoriu a biletelor de avion  

HOCKEY TOUR

Relații precontractuale cu potențialul client, consultare la selectarea biletului de avion, verificarea disponibilității biletului de avion și a altor condiții art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului  

Pe perioada comunicării cu potențialul client

Formular de contact pentru a comanda un voucher cadou  

HOCKEJ TOUR

Cumpărarea unui voucher cadou, pregătirea conținutului și designului voucherului cadou și trimiterea lui către client art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului  

Pe perioada valabilității voucherului cadou

Abonare la newsletter  

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Trimitere de informații privind noutățile, evenimentele speciale, ofertele promoționale art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR: persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor cu caracter personal  

Pe perioada consimțământului

FAN shop  

HOCKEY TOUR

Soluționarea comenzii clientului, livrarea mărfurilor comandate din FAN shop și executarea celorlalte obligații contractuale art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului  

Pe perioada executării obligațiilor contractuale și a posibilității aplicării reclamației

Referințe ale clienților mulțumiți  

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Publicarea referințelor de la clienții mulțumiți pe site, pe rețelele de socializare și în materialele de publicitate și marketing art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR: persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor cu caracter personal  

Pe perioada consimțământului

Chatbox  

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Soluționarea cererii și/sau întrebării persoanei vizate, eventual a unei terțe părți care a completat și trimis mesajul în chat-ul „Aveți întrebări? Vă sfătuim cu drag. Scrieți-ne“ art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului  

Pe perioada soluționării cererii și/sau răspunsului la întrebare

Articole în partea „Din volei“  

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Publicarea articolelor în blogul site-ului pe teme legate de evenimente sportive și excursii, publicarea interviurilor și declarațiilor unor persoane fizice, dacă nu este vorba de executarea contractului art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR: persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor cu caracter personal  

Pe perioada contractului de licență, eventual pe perioada consimțământului

Fotografii și video-uri  

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Publicare de fotografii și video-uri care conțin forma fizică a persoanei vizate sau alte date personale ale acesteia cu scopul prezentării mulțumirii clienților cu asigurarea participării la evenimentul sportiv de către operator art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR: persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor cu caracter personal  

Pe perioada consimțământului

Cookies – necesare (essential cookies)  

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Cookies care permit realizarea funcționalității fundamentale a site-ului, precum și a securității sale, administrarea rețelei și accesibilitatea. art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR: prelucrarea este necesară pentru scopurile intereselor legitime urmărite de operator sau o terță parte, interesul legitim fiind asigurarea funcționării corecte a site-ului  

Pe perioada configurată de persoana vizată în browserul web, eventual pe perioada specificată la pct. 6.

Cookies – benevole (non-essential cookies)  

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Adaptarea mai bună a reclamelor la interesele persoanelor vizate și la funcționalitatea site-urilor, realizarea de statistici. Folosirea Google Analytics, Facebook Pixel. art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR: persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor cu caracter personal  

Pe perioada consimțământului, eventual pe perioada specificată la pct. 6.

 

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii în domeniul marketingului și publicității, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT etc. Dacă datele cu caracter personal sunt publicate în scopul prelucrării lor, beneficiari sunt toate persoanele care au vizitat site-ul nostru web, rețelele de socializare etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Transferul în terțe țări sau organizații internaționale

 

În acest scop, datele dvs. cu caracter personal nu sunt transferate către țări terțe și/sau organizații internaționale.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dreptul de a revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, dar dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare, de exemplu, pentru executarea corectă a contractului, (adică pentru livrarea corectă și la timp a produselor din Fanshop) iar acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile de executare a contractului.

 

 1. Cookie-uri

 

Pentru a îmbunătăți cât mai mult serviciile noastre și funcționalitatea site-ului nostru web, utilizăm cookie-uri. Acestea sunt mici fișiere de text care sunt stocate în calculatorul sau telefonul dvs. și care conțin informații privind activitățile utilizatorilor site-ului web, informații care sunt puse apoi la dispoziția serverului site-ului web la următoarea vizită a utilizatorului.

 

Cookie-urile sunt utile, printre altele, pentru:

 

 • Funcționalitate – pentru buna funcționalitate a site-ului web,
 • Statistică – pentru a afla statisticile, adică ce site-uri web și funcții sunt cele mai utilizate de dvs., astfel încât să putem personaliza și simplifica funcționalitatea site-ului web în funcție de cerințele și interesele dvs., astfel încât să fie simplu și de înțeles pentru utilizator,
 • Publicitate și marketing – pentru a afla care sunt reclamele vizionate cel mai frecvent de dvs., limitându-se astfel afișarea reclamelor care nu vă interesează.

 

Cookie-urile folosite de noi pot fi împărțite în două (2) tipuri, în funcție de durata lor:

 

 • de scurtă durată (session cookies) care rămân în browserul dvs. doar până când închideți browserul,
 • de lungă durată (persistent cookies) care rămân stocate și după închiderea browserului, de ex. cookie-urile utilizate în scopuri pentru publicitate și marketing timp de 3 luni, iar în cazul celor pentru statistici, timp de 2 – 3 ani.

 

Timpul de stocare a cookie-urilor poate fi personalizat în funcție de cerințele dvs., deoarece depinde de setările cookie-ului și a browserului dvs.

 

Cookie-urile mai pot fi împărțite în:

 • cele care sunt esențiale pentru funcționarea site-ului web (essential), acest grup incluzând cookie-uri care sunt utilizate pentru memorarea datelor în formulare sau cookie-uri care ajută site-ul să citească rapid și corect și
 • cele care nu sunt esențiale (non-essential), iar astfel de non-essential cookies sunt de exemplu cele numite analitice, acestea colectând date pentru personalizarea adecvată a anunțurilor, urmărind activitatea vizitatorului pe site etc.

 

Pe site-ul nostru sunt amplasate ambele tipuri de cookie-uri, iar pentru non-essential cookies solicităm acordul dvs. pentru utilizarea lor. Puteți dezactiva utilizarea de essential cookies fie special pentru acest site web, fie pentru toate site-urile din setările browserului. Însă după dezactivarea essential cookies nu veți mai putea utiliza unele funcții.

 

 1. Google-Analytics

 

În afara celor de mai sus, utilizăm Google UniversalAnalytics, analiza web de la societatea Google Ireland Limited („Google“), societate înființată și operată conform legislației irlandeze (numărul de înregistrare 368047), cu sediul la adresa Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Analytics utilizează cookie-uri, adică fișiere de date care sunt stocate în calculatorul dvs. pentru a putea analiza utilizarea site-ului nostru web.

 

De obicei, informațiile despre utilizarea acestui site web de către dvs., obținute cu ajutorul cookie-urilor, sunt transmise unui server de la societatea Google și sunt stocate acolo. Doar în cazuri excepționale se transmite pe serverul societății Google adresa IP completă. La cererea noastră, Google utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului de către dvs. și pentru a ne raporta despre activitățile pe portal, precum și pentru a furniza servicii legate de utilizarea site-ului.

 

Pentru utilizarea acestor cookie-uri este necesar consimțământul dvs.

 

 1. Facebook

 

Site-ul nostru web a integrat plug-in-urile rețelei de socializare Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) pe care le puteți recunoaște după logo-ul Facebook sau butoanele „Like“ („Îmi place“) și „Share“ („Distribuie“) aflate pe site-ul web. Imaginea de ansamblu a tuturor plug-in-urilor pentru Facebook le găsiți pe pagina Facebook: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

În timpul vizitării site-ului nostru, acest accesoriu conectează direct browserul dvs. cu serverul Facebook prin care Facebook primește informația că cineva de pe adresa dvs. IP a accesat site-ul nostru web. Dacă sunteți logat pe contul dvs. Facebook și faceți click pe butonul „Like“ sau „Share“, puteți interconecta conținutul portalului nostru cu profilul dvs. pe Facebook. Facebook poate astfel să asocieze vizita dvs. pe site cu contul de utilizator. Informații mai detaliate găsiți în condițiile societății Facebook privind politica de confidențialitate:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Pentru utilizarea acestor cookie-uri este necesar consimțământul dvs. Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze vizita site-urilor noastre cu contul dvs. de utilizator pe Facebook, vă rugăm să vă deconectați din contul de utilizator Facebook.

 

Marketing și publicitate

 

 1. Scopul, temeiul legal și perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Marketing

 

Împotriva prelucrării datelor dvs. personale în scopul marketing-ului direct aveți dreptul să vă opuneți oricând (!)(a se vedea mai jos drepturile persoanei vizate).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, în funcție de client

 

 

 

 

Ofertarea propriilor produse sau servicii similare pentru persoane ale căror date personale le-a obținut operatorul în legătură cu vânzarea produselor sau serviciilor (pentru clienții existenți).

 

art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau un terț , interesul legitim fiind interesul operatorului și terțului (de ex. al furnizorului de produse vândute de operator) de a spori comercializarea produselor aflate în portofoliu și de a-și dezvolta activitatea comercială, prin intermediul ofertei de produse proprii similare prin poștă electronică persoanelor ale căror date personale au fost obținute la furnizarea anterioară a produselor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe perioada existenței relației contractuale și următorii 10 ani

 

Marketing indirect  

 

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

Ofertarea produselor sau serviciilor pentru alte persoane decât clienții existenți, eventual în situații care nu au legătură cu marketing-ul direct  

art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR: persoana vizată și-a exprimat acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 

 

Pe perioada consimțământului

Concursuri pentru consumatori

 

 

 

 

 

 

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

 

Participarea în concurs, prelucrarea participării în concurs, extragerea sau determinarea câștigătorului prin alte mijloace, evaluarea și verificarea rezultatelor concursului, comunicarea cu câștigătorii, eventual cu cei necâștigători, publicarea câștigătorului (site web, rețele sociale etc.), predarea premiului.

 

art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR: persoana vizată și-a exprimat acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

 

 

 

 

Pe perioada concursului și 1 an după finalizarea acestuia

Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Google  

 

 

 

 

 

 

 

Operatori comuni, vă rugăm să contactați societatea HOCKEY TOUR.

 

Crearea și operarea unui site pentru fani, comentarea postărilor persoanelor care au lăsat un comentariu sau o etichetă pe site-ul fanilor, comunicarea cu persoanele care au contactat operatorul prin rețelele sociale (de ex. messenger).

 

 

art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau un terț.

 

Un interes legitim este interesul operatorului și al terței părți de a spori comercializarea produselor aflate în portofoliu și de a-și dezvolta activitatea comercială, prin rețelele de socializare, precum și interesul pentru comunicarea cu persoanele vizate care au manifestat interes privind activitățile operatorului, de ex. prin comentariu sau au contactat operatorul.

 

 

 

 

 

 

Pe perioada în care persoana vizată nu șterge postarea sa, în celelalte cazuri pe perioada comunicării cu persoana vizată

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii în domeniul marketingului și publicității, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT etc. Dacă datele cu caracter personal sunt publicate în scopul prelucrării lor, beneficiari sunt toate persoanele care au vizitat site-ul nostru web, rețelele de socializare etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Transferul în terțe țări sau organizații internaționale

 

În acest scop, datele dvs. cu caracter personal nu sunt transferate către țări terțe și/sau organizații internaționale.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal – împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopurile marketingului direct aveți dreptul de a vă opune oricând (!).

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dreptul de a revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, dar dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare, de exemplu, pentru accesarea unui serviciu sau a unor informații (adică pentru livrarea corectă și la timp a premiului din concursul pentru consumatori) iar acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile privind cele de mai sus.

 

Dezvoltarea afacerii

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Contactarea partenerilor comerciali contractuali  

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, în funcție de tipul partenerului comercial

 

Căutarea de noi companii partenere și furnizori de servicii și/sau produse (de ex. servicii de contabilitate, servicii IT, servicii de curățare, servicii juridice, servicii de conectare la internet), cercetare activă a pieței, adresare prin contacte standard de pe site-ul web sau obținute prin comunicare personală și solicitare a acordului pentru adresare ulterioară.

 

art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR: prelucrarea este necesară pentru interesele legitime urmărite de operator sau o terță parte, prin interes legitim înțelegându-se interesul operatorului și al terței părți (de ex. al furnizorului de produse pe care le vinde operatorul) de a colabora cu un potențial partener comercial contractual și de a-și dezvolta afacerea, precum și interesul de a comunica cu potențialul partener comercial contractual prin intermediul reprezentantului său legal sau eventual al altei persoane de contact (angajat).  

Pe perioada alegerii partenerului comercial, cel mult pe perioada de 1 an

Sondarea satisfacției  

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, în funcție de tipul clientului

Contactarea clienților existenți cu privire la mulțumirea lor legată de realizarea comenzii, mulțumirea legată de angajat sau de lucrătorul extern etc., cu scopul sporirii comercializării produselor și serviciilor operatorului  

art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR: prelucrarea este necesară pentru interesele legitime urmărite de operator sau o terță parte, prin interes legitim înțelegându-se interesul operatorului și al terței părți, (de ex. al furnizorului de produse pe care le vinde operatorul) de a spori comercializarea produselor aflate în portofoliu, de a afla gradul de satisfacție a clienților cu privire la produsele și serviciile operatorului,  eventual dacă din partea angajaților sau lucrătorilor externi nu este vorba despre un comportament neadecvat sau acțiuni ilegale.

 

 

Pe o perioadă de 1 an

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii în domeniul marketingului și publicității, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, persoanelor care furnizează servicii de contabilitate, lucrătorilor externi, persoanelor care furnizează servicii juridice etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, în cazul nefurnizării lor nu decurg niciun fel de consecințe negative.

 

Clienți

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Relații precontractuale  

Premier Sport Tour în cazul în care comunicarea este legată de cumpărarea unui bilet sau HOCKEY TOUR, dacă comunicarea este legată de un alt produs (excursie, bilet de avion, Fanshop etc.)

 

Comunicarea cu un client potențial sau existent cu privire la posibilitatea și condițiile de furnizare a executării contractului din partea operatorului, în special negocieri privind condițiile contractuale, prezentarea ofertei de prețuri, prezentarea arhitecturii soluțiilor, verificarea potrivirii soluțiilor propuse pentru condițiile specifice ale clientului, prezentarea mostrelor, vizita de referință la client etc.

 

 

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului

 

 

 

 

 

 

Pe perioada comunicării

Încheierea contractului  

Premier Sport Tour în cazul în care contractul este legat de cumpărarea unui bilet sau HOCKEY TOUR, dacă contractul este legat de un alt produs (excursie, bilet de avion, Fanshop etc.)

 

Pregătirea redactării contractului, eventual confirmarea comenzii clientului, în cazul în care nu se încheie un contract scris, înregistrarea solicitării de executare în sistemul intern cu scopul executării corecte și în timp util a contractului cu clientul.

 

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului  

 

 

Pe perioada contractului

Executarea contractului  

Premier Sport Tour în cazul în care contractul este legat de cumpărarea unui bilet sau HOCKEY TOUR, dacă contractul este legat de un alt produs (excursie, bilet de avion, Fanshop etc.)

 

Îndeplinirea obligațiilor contractuale în legătură cu asigurarea executării contractului cu clientul, depozitarea produselor și asamblarea lor ulterioară. Soluționarea reclamațiilor.  

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului

 

 

 

 

Pe perioada contractului

Încetarea relațiilor contractuale  

Premier Sport Tour în cazul în care contractul este legat de cumpărarea unui bilet sau HOCKEY TOUR, dacă contractul este legat de un alt produs (excursie, bilet de avion, Fanshop etc.)

Încetarea relației contractuale prin furnizarea executării corespunzătoare, eventual prin altă metodă (retragere, reziliere, acord etc.), acte legate de încetarea relației contractuale.  

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului

 

 

 

Pe perioada contractului

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii în domeniul marketingului și publicității, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, persoanelor care furnizează servicii de contabilitate, lucrătorilor externi, persoanelor care furnizează servicii juridice etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, dar dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare, de exemplu, pentru executarea corectă a contractului, (adică pentru asigurarea corectă și la timp a participării la excursia cumpărată) iar acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile de executare a contractului.

 

 

Lucrători externi

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Relații contractuale  

 

 

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde cu cine se încheie contractul

 

 

Relații precontractuale cu lucrătorii externi (persoane fizice autorizate), comunicarea cu privire la condițiile relației contractuale, încheierea contractelor cu lucrătorii externi, executarea contractelor, coordonarea colaboratorilor externi cu scopul executării corespunzătoare și în timp util a contractelor cu clienții, evidența serviciilor furnizate, încetarea relației contractuale prin furnizarea corespunzătoare și în timp util a executării, eventual prin alte moduri (retragere, reziliere, acord etc.), acte legate de încetarea relației contractuale.

 

 

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului

 

 

 

Pe perioada contractului

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii în domeniul marketingului și publicității, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, persoanelor care furnizează servicii de contabilitate, lucrătorilor externi, persoanelor care furnizează servicii juridice etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, dar dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare, de exemplu, pentru executarea corectă a contractului iar acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile de executare a contractului.

 

Furnizorii de servicii și / sau produse uzuale

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Relații contractuale  

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde cu cine se încheie contractul

 

 

Relații precontractuale cu furnizorul (servicii de contabilitate, servicii IT, servicii de curățenie, servicii juridice, servicii de conexiune la internet și alte cumpărături (bilete de avion, bilete de călătorie, cazare, cumpărare de produse și servicii de birotică, dezvoltarea biroului), comunicare cu privire la condițiile relației contractuale, executarea contractelor cu furnizorii, încetarea contractelor cu furnizorii. Asigurarea comunicării cu furnizorii, eventual executarea contractului, prin intermediul reprezentanților legali sau ai altor persoane de contact.

 

 

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului

 

 

Pe perioada contractului

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii în domeniul marketingului și publicității, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, persoanelor care furnizează servicii de contabilitate, lucrătorilor externi, persoanelor care furnizează servicii juridice etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, dar dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare, de exemplu, pentru executarea corectă a contractului iar acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile de executare a contractului.

 

REPREZENTANȚI LEGALI ȘI ALTE PERSOANE DE CONTACT ÎN RELAȚIILE CONTRACTUALE

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
 

Reprezentanți legali și alte persoane de contact în relațiile contractuale

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde cu cine este relația contractuală în care apare reprezentantul legal sau o altă persoană de contact

 

 

Asigurarea comunicării cu clienții, eventual realizarea executării contractului, prin intermediul reprezentanților legali și a altor persoane de contact.

 

art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR: prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime pe care le urmărește operatorul sau o terță parte, interesul legitim fiind interesul operatorului și al clientului la încheierea și executarea contractului, unde are loc prelucrarea datelor cu caracter personal al persanelor care nu sunt parte contractantă (de ex. organul statutar, angajatul desemnat), însă sunt persoane autorizate să acționeze în numele clientului eventual sunt persoane de contact prin care se asigură comunicarea dintre operator și client, eventual executarea contractului.

 

Pe perioada contractului

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii în domeniul marketingului și publicității, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, persoanelor care furnizează servicii de contabilitate, lucrătorilor externi, persoanelor care furnizează servicii juridice etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, dar dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare, de exemplu, pentru executarea corectă a contractului iar acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile de executare a contractului.

 

Agenda de contabilitate

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Păstrarea documentației contabile  

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde despre a cui agendă contabilă este vorba și debitorul sau creditorul cui sunteți

 

Păstrarea evidenței și documentației contabile conform reglementărilor legale relevante  

art. 6 alin. 1lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

 

 

10 ani

Răspunderea fiscală  

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde despre a cui agendă contabilă este vorba și debitorul sau creditorul cui sunteți

 

Executarea corectă și în timp util a obligațiilor fiscale  

art. 6 alin. 1lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

 

Registrul creditorilor (facturi de intrare)  

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde despre a cui agendă contabilă este vorba și debitorul sau creditorul cui sunteți

 

Evidența creditorilor, a creanțelor, primirea facturilor creditorilor și alte documente contabile aferente  

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului

și

art. 6 alin. 1lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

 

 

10 ani

Registrul debitorilor (facturi de ieșire)  

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde despre a cui agendă contabilă este vorba și debitorul sau creditorul cui sunteți

 

Evidența debitorilor, datoriilor, emiterea și trimiterea facturilor și a altor documente contabile aferente  art. 6 alin. 1lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

și

art. 6 alin. 1lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

 

 

10 ani

Gestionarea datoriilor și creanțelor  

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde despre a cui agendă contabilă este vorba și debitorul sau creditorul cui sunteți

 

Monitorizarea realizării plăților și a scadențelor datoriilor și creanțelor, controlul cheltuielilor și costurilor  

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului

și

art. 6 alin. 1lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

 

 

10 ani

Recuperarea creanțelor  

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde despre a cui agendă contabilă este vorba și debitorul sau creditorul cui sunteți

 

Recuperarea creanțelor de la debitori, pregătirea și trimiterea de memento-uri și comunicarea cu debitorii  

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului

și

art. 6 alin. 1lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

 

Până la recuperarea sau anularea creanței ca nerecuperabilă, eventual pe o perioadă de 10 ani

Casieria  

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde despre a cui agendă contabilă este vorba și debitorul sau creditorul cui sunteți

Gestionarea casieriei și a numerarului în casierie  

art. 6 alin. 1lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului

 

10 ani

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii de contabilitate, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, lucrătorilor externi etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere 

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu este o solicitare care să decurgă din lege, dar dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare, de exemplu, pentru executarea corectă a contractului, (adică pentru asigurarea corectă și la timp a participării la un eveniment plătit) iar acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile de executare a contractului. 

Relații juridice

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Relații juridice  

 

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, în funcție de ale cui relații juridice este vorba și față de cine aveți revendicări legale sau apărare

 

 

Monitorizarea respectării legislației, furnizarea consultanței juridice, aplicarea revendicărilor juridice, efectuarea apărării în cazul revendicărilor terților.

 

art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a operatorului

și

art. 6  alin. 1 lit. f) GDPR: prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime urmărite de operator sau partea terță, interesul legitim fiind interesul operatorului la monitorizarea și respectarea legislației, achiziționarea chestiunilor juridice, furnizarea de consultanță juridică, aplicarea drepturilor și recuperarea creanțelor.

 

 

 

Pe durata unei proceduri legale sau de altă natură, a litigiilor sau pretențiilor juridice.

 

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, persoanelor care furnizează servicii de contabilitate, lucrătorilor externi, persoanelor care furnizează servicii juridice etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi o cerință care decurge din lege, în celelalte cazuri este voluntară.

 

Agenda corporativă

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Agendă corporativă  

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, în funcție de a cui agendă corporativă ca societate comercială este vorba

 

 

Păstrarea documentației corporative de bază a clientului (acte constitutive, procese-verbale de la ședințe ale autorităților, decizii, specimene de semnătură etc.), îndeplinirea obligațiilor privind Registrul comerțului și alte autorități și organisme.

 

art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a operatorului  

 

Pe perioada existenței operatorului

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, persoanelor care furnizează servicii de contabilitate, lucrătorilor externi, persoanelor care furnizează servicii juridice etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință ce decurge din lege iar dacă acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile.

 

Securitate / management IT

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Securitate / management IT  

 

 

 

 

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde de ale cui tehnologii IT este vorba, eventual cine utilizează tehnologiile IT

 

Asigurarea protecției datelor și securității la operator și alte probleme legate de gestionarea IT, de ex. crearea contului de utilizator al angajatului, eventual al lucrătorului extern.  

art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a operatorului

și

art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR: prelucrarea este necesară în scopurile intereselor comune urmărite de operator sau de o terță parte, interesul legitim fiind concretizat prin interesul operatorului de a asigura protecția datelor și securitatea tehnologiilor IT, precum și gestionarea adecvată a tehnologiilor IT în mediu propriu dar și străin.

 

Perioada de stocare este evaluată pe parcurs, în funcție de necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal (de ex. în cazul contului angajatului reprezintă perioada de existență a acestui cont, depinzând de durata relației de muncă a angajatului)

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, lucrătorilor externi etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință ce decurge din lege iar dacă acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile.

 

Înregistrarea, păstrarea poștei trimise și primite

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Păstrarea e-mailurilor sosite și trimise, păstrarea registrului și a arhivei.  

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, depinde despre registrele cui este vorba (respectiv, cine este destinatarul sau expeditorul e-mailurilor)

 

Păstrarea e-mailurilor sosite și trimise, păstrarea registrelor și arhivelor în conformitate cu Legea nr. 395/2002 Col. de legi privind arhivele și registrele, cu completări ulterioare ale unor legi.

 

art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a operatorului  

Evidența e-mailurilor sosite și trimise pe o perioadă de 2 ani; păstrarea registrelor și a arhivei pe perioada existenței operatorului

 

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanelor care ne asigură gestionarea registraturii și a arhivei, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, persoanelor care furnizează servicii de contabilitate, lucrătorilor externi etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință ce decurge din lege iar dacă acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile.

 

GDPR – gestionarea întrebărilor, cererilor și incidentelor de securitate

 

 1. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 

DOMENIU OPERATOR SCOP TEMEI LEGAL PERIOADA DE STOCARE
Protecția datelor cu caracter personal  

Premier Sport Tour sau HOCKEY TOUR, în funcție de cine este operatorul, eventual operatorul comun

 

Gestionarea întrebărilor, cererilor, incidentelor de securitate și îndeplinirea obligațiilor în temeiul GDPR și Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

 

art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a operatorului Pe o perioadă de 5 ani, eventual o perioadă mai lungă, în cazul în care se desfășoară proceduri privind protecția datelor cu caracter personal împotriva operatorului, și anume pe toată perioada procedurii

 

 

 1. Beneficiari sau categorii de beneficiari

 

Protejăm datele cu caracter personal și nu le dezvăluim și nu le oferim terților, cu excepția persoanei responsabile, persoanelor care ne asigură servicii juridice, persoanelor care ne furnizează servicii cloud, persoanelor care ne furnizează servicii IT, lucrătorilor externi etc. În cazul în care o astfel de obligație va rezulta dintr-o lege sau decizie a unei autorități publice, datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate și autorității publice sau altor entități.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

Ca persoană vizată, din GDPR vă decurg o serie de drepturi asupra cărora dorim să vă atragem atenția, și anume:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul la rectificarea și / sau completarea datelor cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere

 

 1. Solicitare de furnizare a datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință ce decurge din lege iar dacă acestea nu sunt furnizate, nu ne vom putea îndeplini în mod corespunzător obligațiile.